Arrangement - Meldeskjema
Askøy kommune

Gjelder større offentlige arrangementer.

Dette er et felles meldeskjema til kommunens fagavdelinger, politiet og brannvesenet. Skjemabehandlingen blir koordinert av leder for fagavdeling kultur og idrett. 

Saksbehandlingstid: minimum 3 uker.

------

Opplysningene i dette skjemaet vil bli sendt over til aktuelle instanser og de får en ukes frist til å komme med kommentarer til saksbehandler.

Dette kan for eksempel være

 • Fagavdeling teknisk
  Kultur og idrett
  Skole
  Askøyhallene KS 
  Helsetjenesten.
  Skjenkeløyve / kommuneadvokaten.
  Brannvesenet
  Samfunnssikkerhet og beredskap.
  Tjenesteutvikling og informasjon
  Politi
  Bergen og omland friluftsråd