Forslag til kandidat til meddommer
Askøy kommune

Askøy kommune skal oppnevne et antall meddommere til Nordhordland tingrett, Gulating lagmannsrett og Jordskifteretten for perioden 2021-2024

Det er Kommunestyret som til sist skal oppnevne personer til disse vervene.

I forkant ønsker en å innhente forslag på egnede kandidater.

Bruk dette skjemaet til å foreslå dine kandidater.