Avslag på søknad - klage (KF-149)
Leirfjord kommune

Dersom du får avslag på et vedtak, kan du i første instans påklage til kommunen. Dersom vedtaket opprettholdes kan klagen oversendes Fylkesmannen.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent