Avslag på søknad - klage (KF-149)
Kvinnherad kommune

Viss du får avslag på eit vedtak, kan du i første instans klage til kommunen. Viss vedtaket blir ståande, kan klagen sendast til Statsforvaltaren.

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje