Avslag på søknad - klage (KF-149)
Osterøy kommune

Dersom du får avslag på et vedtak, kan du i første instans påklage til kommunen. Dersom vedtaket opprettholdes kan klagen oversendes Fylkesmannen.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke