Avslag på søknad - klage (KF-149)
Masfjorden kommune

Dersom du får avslag eller er misfornøyd med vedtaket, har du rett til å klage. Klagefristen vil være i samsvar med gjeldende lovverk.  

Tre uker etter forvaltingsloven, fire uker etter pasient- og brukerrettighetsloven og tre veker etter opplæringsloven.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke