Avslag på søknad - klage (KF-149)
Masfjorden kommune

Dersom du får avslag på en søknad, kan du i første instans klage til kommunen om du er part i saken og har klagerett. Blir klagen avvist skal kommunen sende klagen videre til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra tidspunktet du har fått melding om vedtaket.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke