Avslag på søknad - klage (KF-149)
Masfjorden kommune

Viss ein får avslag på ein søknad, kan du i fyste instans klage til kommunen om du er part i saka og har klagerett. Vert klagen avvist skal kommunen sende klagen vidare til fylkesmannen. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt ein har fått melding om vedtaket.

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje