Barnehage - Ny plass, endring/overføring og oppsigelse (KF-467B)
Aukra kommune

Gjelder søknader for barnehageår 2018/2019

Ved søknad om fortrinn til barnehageplass, benytter vi kategorier A, B og C. Forklaring om hva disse kategoriene innebærer kan du finne her under § 3 Opptak i vedtektene på side 3: https://www.aukra.kommune.no/tenester/barnehage/planar-reglement-og-vedtekter/vedtekter-i-aukrabarnehagen-2/

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke