Melding om overnatting i skoler, barnehager og andre bygg
Askøy kommune

HUSK Å GI BESKJED I GOD TID, MINST 48 TIMER I FORVEIEN

Denne meldingsboksen blir bare overvåket i arbeidstiden. Meldinger som kommer inn på ettermiddager eller rett før helger kan dermed ikke bli fanget opp. 


GENERELL BRANNINSTRUKS

Brannvakten:

¨      skal sette seg inn i og forstå den generelle branninstruksen, samt ytterligere krav som måtte fremkomme i den enkelte bygnings branninstruks.

¨      skal ved mistenkelig røyk eller brann umiddelbart varsle brannvesenet på tlf. 110.

¨      skal kjenne brannsentralens plassering og virkemåte, samt plassering av håndmeldere.

¨      skal kjenne til plassering og virkemåte av brannslanger og slokkeapparater.

¨      skal kjenne til utganger og nødutganger.

¨      har ansvaret for at evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens samleplass, og at de evakuerte blir der inntil annen ordre blir gitt.

¨      skal etter varsling og evakuering, forsøke å slokke brannen med det slokkeutstyret som er disponibelt