Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted
Askøy kommune

Eier plikter å besitte dokumentasjon på montering av ildsted i bolig. Bruk derfor dette skjema. Dette er en dokumentasjon eier skal ta vare på, og kunne fremvises for tilsynsmyndigheten.