Etablering av frisør- hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (KF-490)
Rana kommune

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. trådte i kraft 1. juli 1998.

Forskriften er fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 6. mai 1998 med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer og lov om helsetjenesten i kommunene. Dette skjemaet er laget i samsvar med forskriften, og aktuelle paragrafer er gjengitt i fulltekst som hjelpetekst til berørte spørsmål.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent