Etablering av frisør- hudpleie-, tatoverings- og holtakingsverksemd m.v. (KF-490)
Sogndal kommune

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og holtakingsverksemd m.v. trådte i kraft 1. juli 1998.

Forskrifta er fastsett av Sosial- og helsedepartementet 6. mai 1998 med heimel i lov om vern mot smittsame sjukdommar og lov om helsetenesten i kommunene. Dette skjemaet er laga i samsvar med forskrift, og aktuelle paragrafar er gjengitt i fulltekst som hjelpetekst til aktuelle spørsmål.

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje