Fyrverkeri - avfyring (KF-641)
Kvinnherad kommune

For behandling av søknaden, trenger vi følgende dokumentasjon (legges ved på siste side av skjemaet):

  1. Kart i målestokk som viser avfyringsposisjon. Kartet må vise at det er tatt hensyn til forsvarlig avstand til personer, bygninger, brennbart materiale og lignende
  2. Tillatelse fra grunneier og/eller Politiet. (Avhenger av sted av og tidspunkt for avfyring)

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke