Opplæring i norsk og samfunnsfag - Krav om / søknad om (KF-499)
Aure kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke