Søknad om OU-midler
KS

For å sikre rask og effektiv behandling av søknaden, er det viktig at nødvendig dokumentasjon for å kunne behandle søknaden er lastet opp i skjemaet. Før skjema fylles ut, anbefaler vi også at du leser veiledningen vår, som kan finnes her: http://www.ks.no/ou-soknad

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent