Anmodning om utbetaling - OU-midler
KS

For å sikre rask og effektiv behandling av refusjonskravet, er det viktig at nødvendig dokumentasjon for å kunne behandle kravet er lastet opp i skjemaet. Før skjemaet fylles ut anbefaler vi også at du leser veiledningen vår: www.ks.no/ou-refusjon

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent