Frivillige aktivitetssentre
Steinkjer kommune

Søknadene vil bli behandlet i møte i hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke