Søknad om skolebytte
Askøy kommune

I de tilfeller der eleven ønsker skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, kreves det særskilt søknad. Søknaden blir sendt til ny ønsket skole.


I de tilfeller der det søkes om skoleplass utenfor Askøy kommune brukes samme skjema. Søknaden behandles av fagavdeling skole.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke