Elevpermisjon (KF-516)
Vestre Toten kommune

Dersom foreldrene har felles foreldreansvar, men ikke bor sammen, har den forelderen som sender inn søknaden ansvar for å innhente samtykke fra den andre.

Skolens vedtak vil gå til begge foreldrene, og begge vil ha klagerett.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke