Elevpermisjon (KF-516)
Vestre Toten kommune

Dersom foreldrene har felles foreldreansvar, men ikke bor sammen, har den forelderen som sender inn søknaden ansvar for å innhente samtykke fra den andre.

Skolens vedtak vil gå til begge foreldrene, og begge vil ha klagerett.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent