Søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning
Askøy kommune

SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING
Søknad om dispensasjon er ikke unntatt offentlighet.  Denne skal kun inneholde opplysninger i h.h.t. skjema og går på selve dispensasjonssøknaden. Det søkes på den som er ønsket inn i stillingen.

Lovhjemmel
• Lov om barnehager §§24 OG 25.
• Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke