Trondheim kommunes mangfoldspris (TK-237)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Start utfylling av skjemaet ved å lese og samtykke i personvernerklæringen.

Hvis du ikke har mulighet til å levere skjemaet elektronisk kan du klikke på utskriftsikonet øverst til høyre på neste side for å få en papirversjon.

Dersom du ønsker å sende inn skjemaet på papir kan dette sendes til:
Trondheim kommune
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke