Kommunale kaier - Melding om bruk -
Askøy kommune

Bestilling av plass ved kommunale kaier.

Fartøy over 15 m lengde skal melde sine anløp til kommunale kaier.  Maksimal liggetid er 24 timer dersom ikke særskilt løyve er innhentet. 

For å melde anløp og få løyve, ta kontakt med Kundetorget tlf 56 15 80 00.

Skjemaet danner grunnlag for fakturering og rapporter til Bergen og omland havnevesen