Skoleskyss - Søknad om (KF-165-3218)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Skoleskyss er tilpasset skolens start- og slutttider, og omfatter ikke skyss til SFO. Retten til gratis skoleskyss gjelder ikke elever som går på SFO, unntatt når eleven har funksjonsnedsettelse eller skade / sykdom.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke