Innspill eller merknader (KF-239E)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Dette skjemaet sendes elektronisk til kommunen.

Ved 30 minutters inaktivitet i skjemaet vil skjemaet lukkes og du må starte utfyllingen på nytt.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent