Klage på vedtak (KF-239F)
Vestby kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk til kommunen.

Ved 30 minutters inaktivitet i skjemaet vil skjemaet lukkes og du må starte utfyllingen på nytt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke