Klage på vedtak (KF-239F)
Vestby kommune

NB! Dette skjemaet gjelder byggesak. For andre henvendelser, se skjema 'Avslag på søknad – klage'.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke