Melding om fritak fra deler av opplæringa (KF-536)
Aure kommune

Elever kan etter opplæringsloven § 2-3 a få fritak fra deler av undervisningen på grunn av religiøs overbevisning eller livssyn. Les mer her.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke