Innskriving av elever til 1. klasse
Askøy kommune

Velkommen til innskriving av elever til 1. klasse i Askøyskolen.

Dette skjemaet skal benyttes til innskriving av elever som skal begynne i 1. klasse høsten 2020.

Opplysningene i dette skjemaet blir registrert i skolens elevregister.

Ta gjerne kontakt med skolen hvis dere har spørsmål.

Merk at søknadsfrist for SFO er 1. mars.

Før du avgir personopplysninger over Internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke