Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier (KF-547)
Aure kommune

Søknadsfrist er 15.april og årlig tildeling blir normalt utbetalt innen 30.juni.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke