Leie av torg og andre offentlige uterom for arrangement
Drammen kommune

Før du fyller ut søknaden ber vi deg lese arrangementshåndboken og generelle vilkår. Du finner dokumentene her.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent