Begjæring om innsyn_Test
Askøy kommune

For å kunne ivareta eget personvern har alle rett til innsyn og informasjon om hvordan deres personopplysninger behandles. De kan kreve at gale eller unødvendige opplysninger slettes. (Personopplysningsloven § 18 annet ledd).

Loven fastsetter at kommunen skal svare på slike henvendelser i løpet av 30 dager.
Dersom det er umulig å overholde denne fristen vil du få et foreløpig svar der det angis når man regner med at saken kan være ferdig behandlet.

Hjelp til utfylling
Dersom du vil kreve innsyn og er i tvil om hvordan du skal fylle ut skjemaet, vil kommunen hjelpe deg med råd og veiledning. Ta kontakt med Kundetorget i rådhuset.

Sikker innlogging
Bruk BankID eller tilsvarende for å åpne skjemaet.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke