Søknad for utslipp av oljeholdig avløpsvann (KF-571)
Hustadvika kommune

Skjemaet skal benyttes ved søknad om utslipp av oljeholding avløpsvann jf. Forurensingsforskriften kap. 15. Kart over det aktuelle området, situasjonsplan, og tegninger av ønsket olje- og bensinutskiller og prøvetakingskum skal legges ved søknaden.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent