Søknadsskjema for leie av torgplass/salgsplass/standplass (DK-156)
Drammen kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke