Den kulturelle spaserstokken - Søknad om midler
Askøy kommune

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) skal bidra til ulike kulturelle aktiviteter rettet mot eldre innbyggere på 67 år og eldre i og utenfor institusjon.


Søknadsfrist for høstens arrangementer er 1. mai – (arrangementer fra august til og med desember) - Søknadsskjema åpnes 1. april og stenges 1. mai kl 24.00

Søknadsfrist for vårens arrangementer er 1. oktober (arrangementer fra januar til og med juli) -    Søknadsskjema åpnes igjen 1. september og lukkes 30. oktober kl 24.00