Driftstilskudd - Private idrettsanlegg 2020
Askøy kommune

Søknadsfrist 1. mai hvert år

Driftstilskudd til private idrettsanlegg.
Midlene fordeles etter følgende kriterier
1. Idrettsbanen/arenaen.
2. Flombelysning.
3. Garderober med dusj.