Driftstilskudd - Private idrettsanlegg
Askøy kommune

Søknadsfrist 1. mai hvert år

Driftstilskudd til private idrettsanlegg.
Midlene fordeles etter følgende kriterier
1. Idrettsbanen/arenaen.
2. Flombelysning.
3. Garderober med dusj.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent