Medlemsorganisasjoner i ØBUR - drifts- og aktivitetstilskudd (KF-578)
Viken fylkeskommune

Dette skjemaet skal kun fylles ut av medlemsorganisasjoner i Østfold barne- og ungdomsråd.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke