Tilskudd - Vedlikehold og opprustning forsamlingshus
Askøy kommune

  • Lag som eier forsamlingshus kan søke tilskudd til utvendig eller innvendig vedlikehold og opprustning.
  • Det stilles krav til egeninnsats og dugnad.
  • Søknaden må dokumenteres med detaljert kostnadsoverslag, finansieringsplan og eventuelt tegninger og nødvendig godkjennelse fra bygningsmyndigheter.
  • Forsamlingslokaler som søker tilskudd fra kommunen må være åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske syn.
  • Det kan settes forbud mot bruk av alkohol i lokalet.
  • Eierne har anledning til å prioritere enkelte formål ved utleie ut fra sine ideelle målsettinger.
  • Det kreves at søker er registrert Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer.
Søknadsfrist er 1. mai hvert år.