Tilskudd - Lokal kultur- og idrettsaktivitet 2022
Askøy kommune


Formål
  • Tilskuddsordningen skal gå til å styrke og stimulere det lokale kultur- og idrettslivet i Askøy kommune.
  • Tilskuddsordningen skal bidra til å utløse lokalt engasjement, profesjonalitet, kvalitet og mangfold.
Søknadsfrist:
  • 1. mai og 1. september.