Redusert foreldrebetaling - Søknad om
Harstad kommune

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage 2020/2021


For utfyllende informasjon om ordningen:  Les her:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke