Søknad om leige av rom til møte/arrangement til fast bruk (KF-137-0834)
Vinje kommune

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje