Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Askøy kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke