Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - annen kommune
Askøy kommune

GJELDER IKKE FOR BARN MED BARNEHAGEPLASS I ASKØY KOMMUNE

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke