Klage på bomiljø (TK-241)
Trondheim kommune

Start utfylling av skjemaet ved å lese og samtykke i personvernerklæringen.
Hvis du ikke har mulighet til å levere skjemaet elektronisk kan du klikke på utskriftsikonet øverst til høyre på neste side for å få en papirversjon.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke