Brannteknisk egenmelding for eier
Askøy kommune

Virksomheten skal selv foreta en vurdering av sitt systematiske brannvernarbeid ved bedriften, og sende vurderingen tilbake til brannvesenet. Egenkontrollen er lagt opp med spørsmål for å kontrollere at personsikkerheten og den generelle brannsikkerhet i virksomheten er ivaretatt, og skal gjenspeile status av eget internkontrollsystem for brannvernet i objektet.
 
Avdekkes det anmerkninger/avvik i henhold til forskriftens minimumskrav ved utfylling av skjema, må det settes opp en fremdriftsplan med nødvendige tiltak for hvordan dette er tenkt rettet. (Fremdriftsplan vedlegges utfylt egenkontrollskjema).
 
Brannvesenet anbefaler at ansvarlig person i virksomheten og verneombud samarbeider om utfyllingen av skjemaet. Det er ansvarlig person i virksomheten som har ansvar for at egenkontroll blir gjennomført.