SFO innmelding og overflytting (KF-336F)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Skjemaet er delt opp i flere sider. Du må bevege deg mellom sidene ved hjelp av "Neste" og "Forrige" knappene nederst i bilde, eller ved hjelp av en menyen til venstre i bildet. Hjelpeteksten finner du til høyre i bildet. Ferdig utfylt skjema sendes elektronisk ved å klikke på "Send" knappen i siste bilde. 

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje