Søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av byggeplanar for idrettsanlegg (KF-595)
Kvinnherad kommune

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje