Arrangement - melding om (KF-152-1833)
Rana kommune

Du kan logge deg inn med IDporten på Min Side for å hente ut eller gjenbruke tidligere innsendinger og fortsetteutfylling av ikke-fullførte skjemaer.

https://www.rana.kommune.no/min-side/

If you filled out this form earlier without submitting it, you may continue your registration by submitting the reference code in this field:

Reference code:

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent