Forespørsel om forhåndskonferanse(KF-602-4631)
Alver kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke