Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter (TK-246)
Trondheim kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke