Samtykkeskjema for skolene
Askøy kommune

I skjemaet kan foreldre gi samtykke til bruk av bilder og film, samt til transport av elever i privat bil.

Videre ber vi dere bekrefte at ordensreglement og IKT-reglement er lest sammen med elev. Dere finner lenke til reglement i skjemaet.

Det skal sendes ett skjema pr barn.