Ny elev i grunnskolen, endre personopplysninger eller flytter
Askøy kommune

Skjemaet fylles ut av foreldre som har barn som skal begynne i grunnskolen i Askøy kommune, flytter fra Askøy eller flytter innad i kommunen. 

Skjemaet benyttes og ved endring av personopplysninger, e-post, mobilnummer, kontaktperson eller fastlege.

Det er egne skjema for innskriving av elever til 1. klasse og for søknad om skolebytte.

Til skjema for innskriving til 1. klasse.       Til skjema for søknad om skolebytte.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke