Driftstilskudd - idrettslag 2020
Askøy kommune

Søknadsfrist er 1. mai hvert år.

Tildeling av tilskudd baserer seg på innrapporterte medlemstall i Idrettsregistreringen (Norges Idrettsforbund).